ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ SLOW FOOD

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ SLOW FOOD

Slow Food

Το κίνηµα Slow Food για τη διατροφή και τη βιοποικιλότητα είναι ένα διεθνές κίνηµα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που θέλει να επαναφέρει στη διατροφή όλη την αξία της και να επαναπροσδιορίσει τη θέση της στην κοινωνία. Το πετυχαίνει:

  • Με σεβασµό προς τους παραγωγούς µε µια εύλογη τιµή ως αµοιβή για τη δουλειά τους.
  • Με σεβασµό προς τη φύση και το περιβάλλον.
  • Με σκοπό την προστασία της βιοποικιλότητας, δίνοντας αξία στις τοπικές γεύσεις και παραδόσεις κάθε περιοχής και κάθε κουλτούρας.

Slow Food

Το κίνηµα Slow Food για τη διατροφή και τη βιοποικιλότητα είναι ένα διεθνές κίνηµα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που θέλει να επαναφέρει στη διατροφή όλη την αξία της και να επαναπροσδιορίσει τη θέση της στην κοινωνία.

ΚΑΛΑ, ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΚΑΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Η γεύση και το άρωµα ενός τροφίµου, που αναγνωρίζουµε χάρις στις καλά εκπαιδευµένες αισθήσεις µας, είναι ο καρπός της ικανότητας του παραγωγού, της επιλογής των συστατικών και µεθόδων παραγωγής που δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να αλλάξουν τον φυσικό χαρακτήρα τους.

ΚΑΘΑΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Πρέπει να σεβόµαστε το περιβάλλον και να δίνουµε µεγάλη σηµασία στις µεθόδους καλλιέργειας, εκτροφής, επεξεργασίας, µάρκετινγκ και κατανάλωσης. Για τον λόγο αυτό, κάθε στάδιο της αγροτοβιοµηχανικής αλυσίδας, συµπεριλαµβανοµένης της κατανάλωσης, πρέπει να προστατεύει το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα, διασφαλίζοντας την υγεία του καταναλωτή και του παραγωγού.

ΔΙΚΑΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Τελικά, πρέπει να αναζητάµε την κοινωνική δικαιοσύνη στις συνθήκες εργασίας που σέβονται τον άνθρωπο και τα δικαιώµατά του. Συνθήκες που προσφέρουν εύλογη αµοιβή µε την αναζήτηση ισορροπηµένων παγκόσµιων οικονοµιών, µε τη συστηµατική συµπόνια και αλληλεγγύη, µε τον σεβασµό της πολιτιστικής πολυµορφίας και των παραδόσεων.

Ορισµός από το βιβλίο «Grand Guide Slow Food des Produits du Terroir Français», Εκδόσεις plume de carotte.

Υπέρ του τυριού από νωπό γάλα από το 2001.

Το 2001, το Slow Food ξεκίνησε µία καµπάνια µε σκοπό να διατηρήσει την παράδοση του τυριού από νωπό γάλα.

Έτσι, το µανιφέστο για το νωπό γάλα συγκέντρωσε περισσότερες από 20.000 υπογραφές για την υποστήριξη των τυροκόµων που δουλεύουν µε νωπό γάλα, κυρίως σε χώρες όπου οι αυστηροί υγειονοµικοί νόµοι απαγορεύουν ή υπονοµεύουν τη βιοτεχνική παραγωγή του.

Σταδιακά, η επιτυχία της καµπάνιας αποκατέστησε την εµπιστοσύνη και την αξιοπρέπεια των παραγωγών στα µάτια του κόσµου, υπογραµµίζοντας τις εκπληκτικές γευστικές ιδιότητες των τυριών από νωπό γάλα καθώς και την πολιτιστική αξία του.

Το µανιφέστο του Slow Food για το τυρί από νωπό γάλα.

Όλα τα τυριά του κινήµατος Slow Food παρασκευάζονται µε βάση το νωπό γάλα και ιδιαίτερα στις Ηνωµένες Πολιτείες, την Ιρλανδία, τη Μεγάλη Βρετανία και την Αυστραλία, όπου οι κανονισµοί είναι πολύ αυστηροί ή ακόµα και απαγορεύουν το νωπό γάλα. Το Slow Food παίρνει θέση για την υπεράσπιση των δικαιωµάτων των βιοτεχνών που το παράγουν.

Συνεχίζεται...